Mediekonferansen MELT

kommunikasjon, medier og tro


26. oktober 2019  - St.Olavs gate 24, Oslo

 

Hva er MELT?

Mediekonferansen MELT er en endags mediekonferanse i Filadelfiakirken Oslo.
MELT er for deg som jobber eller er frivillig innenfor medier og kommunikasjon i kirke eller næringsliv. 

MELT kommer ut av et felles initiativ mellom TV Inter, Filadelfiakirken Oslo og Tro & Medier, som sammen så behovet for å samle dette miljøet for å lære, inspirere og utfordre hverandre til å nå ut i kommunikasjons- og medievirkeligheten vi alle lever i, og som endres fortere enn noen gang tidligere.

 

Visjon

Vi vil samle, inspirere og utruste de som jobber med media og kommunikasjon til å spre Guds rike, der de er, med sine verktøy.

Hvorfor MELT?

Dagens mediebilde endres i større takt enn noen gang. Vi har mer informasjonsflyt enn noen gang, flere medier og plattformer enn noen gang, mer impulser og underholdning enn noen gang. Det kan gjøre at man blir motløs, samtidig har det aldri vært større muligheter for å nå ut med sitt budskap - fordi alt henger sammen og er lett tilgjengelig. For evangeliet har det aldri vært større muligheter!

 

Målsettinger

- inspirere og utruste mediefolk til å ta budskapet med ut i sin verden

- å utruste kristne mediearbeidere til å lage innhold som formidler Jesus

- inspirere og gi faglig påfyll

- samle ressurser og dele erfaringer fra egen menighet

- rekruttere nye til medie- og kommunikasjonsarbeid

- bygge fellesskap og styrke bånd mellom bransjefolk og menigheter

 

Målgruppe

- ansatte og frivillige medarbeidere i kirker som driver med visuell kommunikasjon

- profesjonelle som jobber i bransjen

- unge og eldre som aspirerer til dette miljøet i kirke og bransje


 

Arrangører

TV Inter

TV Inter har vært fast leverandør av programmer til riksdekkende TV siden 1992.  De har levert over 600 produksjoner innen genre som dokumentar, portrett, dokusåpe, reality, drama, konsert- og flerkameraproduksjoner.  Deres hovedfokus er å fortelle tros- og livshistorier som berører og engasjerer.

 

Filadelfiakirken

Filadelfiakirken er Norges største pinsemenighet og ligger sentralt i Oslo. Den har eksistert i 101 år, og var med å starte opp TV Inter for 26 år siden. De har et utbredt arbeid i inn- og utland og et mediearbeid med engasjerte både i stab og blant de frivillige.

 

Tro og Medier

Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen. Senteret skal være et knutepunkt for kristne medieaktører, og bidra til enhet, samarbeid og heiarop. Tro & Medier ønsker å hjelpe andre å lykkes slik at Jesus blir synlig i mediene.