Program 2019

09.00    Registrering

10.00    Åpningssamling 

10.45    Pause

11.00    Seminarbolk 1

11.45    Pause

12.00    Lunsj

13.00    Seminarbolk 2

13.45    Pause

14.00    RIL-talks: inspirerende småforedrag

14.45    Pause

15.00    Spisset nettverking

16.00    Middag

17.00   Panelsamtale i regi av Tankesmien Skaperkraft

18.15   Pause

18.30   Utdeling av MELT-stipendet

20.00    Sosialt på huset

Seminarbolk 1 - velg mellom:
1. Kreativitetens fremmere og hemmere

2. Kreativitet i bibelen

Seminarbolk 2 - velg mellom:

1. Hvordan produsere bra innhold?

2. Startup - suksess og fiasko innen ulike grener - intervju med 3 gründere.

3. Hvordan lede kreative mennesker? 

RIL-Talks - inspirerende småforedrag:

  1. Kreativ problemløsning 

  2. Great artists steal

  3. Hvordan selge en historie på 20 sekunder?

  4. Inspirasjon


    *med forbehold om endringer